Een mooi project voor kinderen uit het dorp. Zij komen hier allemaal samen na schooltijd. Hier wordt hen o.a. Engels en Balinese dansen geleerd. Aan het einde van de dag krijgen ze dan nog een maaltijd aangeboden. Ze zijn gesponsord door “The Ben Heart Foundation” met o.a. deze keer met lesmateriaal en pennen.

Leave a Comment