Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is voor de “Stichting Ben Heart Foundation” van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierna ook de “AVG”). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In het kort
Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze verklaring is opgesteld op 17 januari 2021.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de “Stichting Ben Heart Foundation” doen met de informatie die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze website is het mogelijk dat wij de volgende informatie van en over u verkrijgen:

 • Uw naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klikgedrag en cookies
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten
 • Berichten in apps en sms
 • Inbelgegevens
 • Apparaat gegevens/IP-adres
 • Accountgegevens
 • Gebruiksgegevens

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

De van u ontvangen persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • Het verzorgen van een door u geplaatste bestelling;
 • Het verwerken van uw sponsoring;
 • Het toesturen van de nieuwsbrief en informatie over hulpacties en evenementen;
 • Het beantwoorden van uw vragen of het vragen om uw mening;
 • Het verbeteren van onze website;

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

Gegevens die wij ontvangen van derden
Het kan zijn dat wij uw gegevens van derden ontvangen. Wij kunnen u benaderen om u te informeren over onze stichting, het bijwonen van evenementen en de mogelijkheid om donateur te worden. Ook op deze mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens is de rest van deze privacyverklaring natuurlijk gewoon van toepassing.

 

Bewaren
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te voorzien in de hierboven genoemde doelen . Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze website: denk hierbij aan een postbedrijf voor het versturen van de nieuwsbrief, bestellingen en tickets. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten afstaan indien dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf, als het aantal leden wettelijk moet worden vastgesteld). Ook kunnen wij uw gegevens delen met andere bedrijven of instellingen in het geval u hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld bij een samenwerking met een andere instelling. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.

 

Cookies
Onze website gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben;
 • Corrigeren van fouten en verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Verplaatsen van uw gegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Wij helpen u natuurlijk graag bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door “Stichting Ben Heart Foundation”. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Ben Heart Foundation

Ineke Kratzsch

Ravenweg 150

7333AC Apeldoorn

info@benheart.nl

Telnr. 055-5333698

Mobielnr. 0620038215 of 0629040264

.